Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązują od: 24.5.2018

 


     1        POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1.1        FC ecom., z siedzibą pod adresem Veľkomoravská 2866/9, Trenčín 911 05, IČO: 51 750 155, numer wpisu spółki 36568/R („FACTCOOL” lub „my”) zapewnia ochronę danych osobowych swoich klientów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. W niniejszej Polityce prywatności opisano sposoby gromadzenia, przetwarzania i ochrony przez nas danych osobowych naszych Klientów podczas przeglądania naszej Witryny i/lub dokonywania zakupu naszych Produktów.

 1.2        Zapisane wielkimi literami słowa, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności mają znaczenie opisane w Regulaminie ogólnym.     2        JAKIE DANE UŻYTKOWNIKÓW MOŻEMY ZBIERAĆ

 2.1        Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane:

a)        Dane osobowe przekazane nam przez użytkownika za pośrednictwem formularzy znajdujących się w Witrynie. Obejmują one informacje przekazane podczas rejestracji w Witrynie lub składania zamówienia za pośrednictwem Witryny. Ponadto możemy poprosić użytkownika o Dane osobowe, gdy ten zgłosi problem z naszą Witryną.

b)       Możemy zachować przesłaną do nas korespondencję.

c)        Możemy zachować zapisy rozmów telefonicznych do celów szkoleniowych.

d)       Ponadto możemy poprosić o wypełnienie ankiet służących nam do celów badawczych, ale użytkownik może zignorować te prośby.

e)        Dane transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem Witryny i zrealizowanych zamówień.

f)        Dane związane z przeglądaniem stron Witryny, w tym, między innymi, dane dotyczące ruchu, lokalizacji, dzienniki sieciowe i inne dane komunikacyjne.     3        CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 3.1        Danych użytkowników używamy do następujących celów:

a)        Rejestracja użytkownika i udzielenie mu dostępu do konta, aby umożliwić dokonanie zapłaty za zamówione Produkty oraz dostarczenie zamówionych Produktów.

b)       Aby zapewnić sposób prezentowania treści w Witrynie, który będzie jak najefektywniejszy dla użytkownika i jego komputera.

c)        Aby dostarczyć informacji na temat Produktów, o które prosi nas użytkownik lub które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika, jeśli użytkownik zgodził się na otrzymywanie tego rodzaju korespondencji.

d)       Aby spełnić nasze zobowiązania wynikające z umów zawartych między użytkownikiem i Nami, takie jak, między innymi, dostawa Produktów przez stronę trzecią i przetwarzanie płatności przez stronę trzecią.

e)        Aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z interaktywnych funkcji naszej Witryny, jeśli użytkownik wybrał taką opcję.

f)        Aby powiadamiać użytkownika o zmianach w Witrynie.     4        ADRESY IP I CIASTECZKA

 4.1        W celu prowadzenia analiz wizyt użytkowników w naszej Witrynie, zbieramy też ciasteczka (pliki zapisywane w komputerach użytkowników). Włączając funkcje obsługi ciasteczek w przeglądarce użytkownik wyraził zgodę na to, abyśmy posługiwali się ciasteczkami w tym celu. Korzystamy z następujących rodzajów ciasteczek: (i) ciasteczka niezbędne umożliwiają zapewnienie dostępu użytkowników do Witryny; (ii) ciasteczka funkcyjne są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszej Witryny (jeśli zostaną wyłączone, Witryna może nie działać poprawnie); (iii) ciasteczka analityczne nie pozwalają zidentyfikować osoby (chyba że ta wpisze swoje dane osobowe w jednym z naszych formularzy), ale dzięki nim możemy personalizować serwowaną treść na podstawie działań użytkownika w naszej Witrynie; (iv) ciasteczka reklamowe umożliwiają przedstawianie odwiedzającym naszą Witrynę reklam dopasowanych do ich zainteresowań.

 4.2        Ponadto korzystamy z usług Google Analytics, Exponea i innych usług tego typu, które zbierają ciasteczka podmiotów trzecich („Systemy statystyczne podmiotów trzecich”). Informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z Witryny (obejmujące jego adres IP) generowane przez ciasteczka mogą zostać przesłane i zapisane do przechowania przez Systemy statystyczne podmiotów trzecich na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te zostaną wykorzystane przez Systemy statystyczne podmiotów trzecich do analizy sposobu korzystania przez użytkowników z Witryny, sporządzania raportów na temat aktywności w Witrynie dla jej operatorów oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością użytkowników w Witrynie i kwestiami użycia internetu. Systemy statystyczne podmiotów trzecich mogą też przesłać posiadane informacje do podmiotów trzecich, jeśli tego będzie wymagało prawo lub jeśli te podmioty trzecie wykonują analizy danych w imieniu Systemów statystycznych podmiotów trzecich. Systemy statystyczne podmiotów trzecich nie wiążą adresów IP ani ciasteczek z żadnymi innymi danymi. Użytkownik może odmówić używania ciasteczek, ustawiając odpowiednie opcje w swojej przeglądarce internetowej. Musi jednak liczyć się z tym, że może te spowodować ograniczenie funkcjonalności Witryny. Korzystając z naszej Witryny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Systemy statystyczne podmiotów trzecich w sposób i do celów opisanych powyżej. Zasady Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. 

 4.3        Zbieranie ciasteczek można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki. Spowoduje to jednak ograniczenie funkcjonalności naszej platformy (tzn. blokada niezbędnych ciasteczek może spowodować brak dostępu do Witryny).

 4.4        Nasza Witryna oraz korespondencja generowana w wyniku korzystania z Witryny i/lub zakupu Produktów, na przykład promocyjne wiadomości e-mail, mogą zawierać grafiki zwane „sygnalizatorami sieciowymi” (ang. web beacon). Sygnalizatory te są generalnie wykorzystywane razem z ciasteczkami i możemy ich używać w taki sam sposób, jak ciasteczek (patrz wyżej).     5        MARKETING BEZPOŚREDNI

 5.1        Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas jego elektronicznych danych kontaktowych, które możemy zdobyć na podstawie jego wcześniejszej aktywności w Witrynie, lub zezwala wybranym podmiotom trzecim na korzystanie z tych danych w celu kontaktowania się z nim za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS) w celu przekazania informacji na temat produktów i usług. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej, wyłączając tę funkcję za pomocą kliknięcie łącza anulowania subskrypcji, który znajduje się w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail.     6        UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 6.1        Klikając przycisk „Zgadzam się” na zakończenie procesu rejestracji w Witrynie lub składania zamówienia na Produkty FACTCOOL użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przez nas jego danych osobowych podmiotom trzecim, takim jak: (i) dowolnemu członkowi naszej grupy, czyli naszym jednostkom zależnym, spółce matce i jej jednostkom zależnym; (ii) dostawcom usług hostingowych; (iii) partnerom reklamowym; (iv) partnerom świadczącym usługi umożliwiające realizację postanowień Umowy, takim jak firmom kurierskim i operatorom płatności. Podmioty te będą pełnić rolę operatorów danych użytkownika („Operatorzy danych”). Operatorzy danych będą dostępni w naszej Witrynie i użytkownik zgadza się, aby pozyskiwali, zbierali, dystrybuowali, rejestrowali, organizowali, przystosowywali lub zmieniali, pobierali, konsultowali, uzgadniali, łączyli, przesyłali, wykorzystywali, przechowywali, blokowali, niszczyli i obsługiwali przepływ tych danych osobowych między granicami państw.

 6.2        Dane użytkowników możemy udostępniać w następujących okolicznościach:

a)        W przypadku sprzedaży lub kupna jakichkolwiek przedsiębiorstw lub aktywów, możemy ujawnić dane osobowe użytkowników potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy.

b)       W przypadku kupna FACTCOOL lub większości aktywów FACTCOOL przez podmiot trzeci wszystkie dane osobowe na temat klientów FACTCOOL będą jednym z przekazanych aktywów.

c)        Jeśli zostaniemy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkownika w celu spełnienia jakichkolwiek wymogów prawnych lub w celu wyegzekwowania bądź zastosowania postanowień naszego Regulaminu i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa FACTCOOL, naszych Klientów lub innych stron. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i redukcji ryzyka kredytowego.

d)       Jeśli mające zastosowanie przepisy prawa pozwalają na ujawnienie danych osobowych. 


     7        PRZECHOWYWANIE DANYCH

 7.1        Użytkownik zgadza się, abyśmy otrzymane od niego dane przesyłali do miejsc poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) i tam je przechowywali. Ponadto dane te mogą być przetwarzane przez pracowników spoza EOG, którzy są zatrudnieni przez nas lub jednego z naszych dostawców. Pracownicy tacy mogą brać udział, między innymi, w realizacji składanych zamówień, przetwarzaniu danych dotyczących płatności oraz świadczeniu usług pomocy. Wysyłając swoje dane osobowe, użytkownik zgadza się na takie ich przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie. Dołożymy wszelkich starań w uzasadnionym zakresie, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności.     8        BEZPIECZEŃSTWO

 8.1        Gwarantujemy, że dane osobowe użytkowników będziemy przechowywać w sposób bezpieczny. W tym celu wdrożyliśmy fizyczne, techniczne i organizacyjne środki i plany ochrony i zabezpieczania danych zbieranych od użytkowników (nie oznacza to jednak, że użytkownik jest zwolniony z obowiązku podjęcia we własnym zakresie czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa jego danych, w szczególności podczas ich przesyłania). Celem tych działań jest uniemożliwienie nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych użytkowników lub przypadkowego, nieuprawnionego bądź niezgodnego z prawem używania, przesyłania, przetwarzania, kopiowania, transmitowania, zmieniania, utraty lub uszkodzenia danych osobowych użytkowników. Pomimo wysiłków na rzecz dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa, nie da się zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych, które są przesyłane lub transmitowane w niezabezpieczony sposób.

 8.2        Jeśli użytkownik otrzymał od nas (lub sam wybrał) hasło umożliwiające dostęp do niektórych obszarów naszej Witryny, jego obowiązkiem jest utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieujawnianie swojego hasła nikomu.

 8.3        Niestety przesyłanie informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do Witryny. Użytkownik przesyła dane zawsze na własne ryzyko. Dane otrzymane od użytkownika przetwarzamy według ściśle określonych procedur i przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa, które mają za zadanie uniemożliwić nieuprawniony dostęp do tych danych.     9        PRAWA UŻYTKOWNIKA

 9.1        Po zalogowaniu na koncie FACTCOOL użytkownik może zmieniać i usunąć dane, które ujawnił (z wyjątkiem danych rozliczeniowych, które nie mogą być zmieniane ze względu na kwestie rachunkowe). Użytkownik może całkowicie anulować swoją rejestrację, poprosić o modyfikację swoich danych lub zrezygnować z otrzymywania wszelkiej korespondencji marketingowej od nas lub od wybranych podmiotów trzecich, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@factcool.com.

 9.2        Użytkownik ma prawo poprosić nas, abyśmy zaprzestali przetwarzać jego dane dla celów marketingowych. Zazwyczaj informujemy użytkownika (przez zebraniem jego danych), czy zamierzamy wykorzystywać jego dane do takich celów lub czy zamierzamy je udostępniać podmiotom trzecim w celu takiego ich wykorzystania. Użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych, zaznaczając odpowiednie pola w formularzach, za pomocą których zbieramy dane użytkowników. Ponadto z prawa tego użytkownik może w każdej chwili skorzystać, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres kontakt@factcool.com.

 9.3        Użytkownik ma prawo dostępu do swoich informacji, które o nim przechowujemy. Z prawa tego użytkownik może skorzystać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli jednak żądana użytkownika są wyraźnie bezpodstawne, nadmierne lub częste, możemy:

a)        pobrać opłatę w uzasadnionej kwocie określonej na podstawie kosztów administracyjnych poniesionych na wykonanie żądanych czynności;

b)       lub odmówić spełnienia żądania.

 9.4        Jeśli użytkownik uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@factcool.com, abyśmy mogli podjąć środki zaradcze. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest urząd brytyjskiego komisarza ds. informacji.

 9.5        Od czasu do czasu Witryna może zawierać łącza do stron należących do sieci, reklamodawców i partnerów reklamowych naszych partnerów oraz na tych stronach mogą znajdować się łącza do naszej Witryny. Klikając takie łącze, należy pamiętać, że w witrynie, do której ono prowadzi obowiązuje odrębna polityka prywatności oraz że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jej treść. Przed wysłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych witryn prosimy dokładnie zapoznać się z ich politykami.

 9.6        Informacje o użytkownikach przetwarzamy zgodnie z niniejszym punktem 7 Regulaminu. Korzystając z naszej Witryny i/lub zawierając Umowę, użytkownik zgadza się na takie przetwarzanie i oświadcza, że wszystkie przekazane przez niego dane są dokładne.

f
Produkt został dodany do koszyka.