Regulamin - FACTCOOL

Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY

Obowiązuje od: 03.10.2018

 

Są to ogólne warunki  handlowe spółki FC ecom, s.r.o ., z siedzibą pod adresem Veľkomoravská 2866/9, Trenčín 911 05 Slovakia, zarejestrowaną pod numerem 51 750 155, VAT Registration NR.: SK2120774106,  Unique taxpayer reference- 2120774106   dotyczące sprzedaży i zakupu produktów przez klientów w Witrynie internetowej.

 

WSTĘP

To są ogólne warunki korzystania z Witryny internetowej spółki FC ecom, s.r.o.

Prosimy przeczytać je uważnie przed rozpoczęciem korzystania z Witryny lub złożeniem jakiegokolwiek zamówienia za jej pośrednictwem.

Łączenie się z tą Witryną i/lub złożenie za jej pośrednictwem zamówienia oznacza zgodę na niniejszy Regulamin ogólny.

 

TREŚĆ

REGULAMIN OGÓLNY. - 1 -

1       DEFINICJE. - 1 -

2       KORZYSTANIE Z WITRYNY. - 2 -

3       PRODUKTY I CENY. - 2 -

4       ZAMAWIANIE PRODUKTÓW I ZAWARCIE UMOWY. - 4 -

5       ANULOWANIE UMOWY PRZEZ KONSUMENTA (ZWROTY) - 6 -

6       WADLIWE PRODUKTY. - 8 -

7       OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚCI - 9 -

8       NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. - 9 -

9       ZDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA NASZĄ KONTROLĄ. - 10 -

10         OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW.. - 10 -

11         POSTANOWIENIA OGÓLNE. - 11 -

 

 

     1        DEFINICJE

 1.1        W niniejszym dokumencie przyjmuje się następujące definicje słów:

„FC ecom ”, „my” lub „nas” oznacza spółkę FC ecom, s.r.o ., z siedzibą pod adresem Veľkomoravská 2866/9, 911 05 Trenčín, Słowacja , zarejestrowaną pod numerem  51 750 155 .

„Konsument”               oznacza osobę działającą w celach zupełnie lub w przeważającej części niezwiązanych

                                                   z jej branżą, biznesem, rzemiosłem lub zawodem.

„Umowa”                       oznacza umowę na sprzedaż Produktów zawartą między Klientem i FC ecom s.r.o.

Klient ”                                          oznacza użytkownika Witryny, zarówno konsumenta jak i Interesanta.

„Produkty”                                     oznacza produkty wystawione na sprzedaż w Witrynie.

„Dane osobowe”                             oznacza informacje przekazane przez Klienta podczas rejestracji w Witrynie lub podczas składania zamówienia w Witrynie.

„Regulamin”                                   oznacza niniejszy Regulamin ogólny.

„Interesant”                                    oznacza osobę działającą w związku z branżą, biznesem, rzemiosłem lub zawodem, którymi się zajmuje. Osoba ta może działać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, która działa w jej imieniu lub na jej rzecz.

„Witryna”                                       oznacza serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.factcool.com.

 

     2        KORZYSTANIE Z WITRYNY

 2.1        Dostęp

(a)      Dostęp do niniejszej witryny jest udzielany na podstawie niniejszego Regulaminu i wszelkie zamówienia muszą być składane ściśle zgodnie z tym Regulaminem.

 2.2        Rejestracja i podawanie danych osobowych

(a)      Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale dzięki niej można monitorować status swojego zamówienia oraz uniknąć ponownego wpisywania swoich danych osobowych przy zamawianiu Produktów następnym razem.

(b)     Osoba rejestrująca się jako użytkownik Witryny zapewnia, że:

                                          i.          podane przez nią podczas rejestracji dane osobowe są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne pod każdym względem;

                                        ii.          poinformuje nas natychmiast o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych poprzez poprawienie ich po zalogowaniu się na swoje konto.

(c)      nie będzie podszywać się pod żadną inną osobę ani żaden podmiot oraz nie będzie używać fałszywego nazwiska lub nazwiska, do którego używania nie ma prawa.

 

     3        PRODUKTY I CENY  

 3.1        Opis Produktów.

(a)      Opisy głównych cech Produktów znajdują się na stronach produktów w Witrynie.

(b)     Dołożono wszelkich starań, aby opisy i specyfikacje Produktów były poprawne. Należy jednak mieć na uwadze, że kolory na ekranie, choć bardzo zbliżone do rzeczywistych, mogą jednak nieznacznie się od nich różnić.

 3.2        Dostępność.

(a)      Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby wszystkie informacje, opisy i ceny Produktów opublikowane w Witrynie były poprawne w czasie ich wprowadzania do systemu. Mimo że w miarę możliwości staramy się aktualizować naszą Witrynę, widniejące w niej informacje nie zawsze mogą odzwierciedlać dostępność produktów w chwili składania zamówienia. Cena produktu będzie zawarta w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

 3.3        Ceny Produktów.

(a)      Ceny Produktów prezentowane w Witrynie zawierają podatek VAT i wszystkie ustawowe opłaty (jeśli obowiązują). Nie obejmują natomiast kosztów dostawy, które zostaną dodane do sumy całkowitej należności. Koszty dostawy różnią się w zależności od wybranej metody dostawy, firmy dostawczej oraz metody płatności. Ceny te nie obejmują opłat celnych i podatków, które mogą zostać naliczone w związku z wysyłką do krajów nie należących do Unii Europejskiej.

(b)     Ceny i oferty mogą się zmieniać i mogą obowiązywać przez ograniczony okres. Wszystkie ceny i oferty mają określoną dostępność i mogą zostać wycofane lub zmienione według uznania FC ecom.

(c)      Ze względu na dużą liczbę Produktów prezentowanych w Witrynie, czasami, mimo wszelkich starań, mogą pojawić się błędne ceny Produktów. Jeśli FC ecom odkryje błędną cenę zamówionych przez użytkownika Produktów, FC ecom poinformuje go o tym fakcie w najkrótszym możliwym czasie oraz umożliwi mu ponowne potwierdzenie lub anulowanie zamówienia z poprawną ceną.

(d)     FC ecom nie ma obowiązku sprzedawać Produktów po błędnie określonej cenie.

 3.4        Gwarancje.

(a)      FC ecom  gwarantuje Klientowi, że w momencie odebrania Produktów przez Klienta:

                                          i.          Produkty będą miały cechy uzgodnione przez strony lub (jeśli nie zostało zawarte żadne porozumienie) cechy opisane przez FC ecom  w Witrynie FACTCOOL  lub cechy opisane przez producenta Produktów lub cechy oczekiwane przez Klienta na podstawie rodzaju tych Produktów i dotyczących ich reklam.

                                        ii.          Produkty będą się nadawały do użycia do celów wymienionych przez FC ecom  lub do celów, do których produkty tego typu są zwykle używane.

                                       iii.          Produkty są dostarczane w odpowiedniej liczbie, ilości lub masie.

                                       iv.          Produkty spełniają wymogi stawiane przez przepisy prawa.

(b)     FC ecom dostarcza zamówione Przez Klienta Produkty w uzgodnionej ilości oraz o uzgodnionej jakości i ustalonym wyglądzie.

 3.5        Pakowanie

(a)      Jeśli strony nie uzgodniły inaczej, Produkty są pakowane standardowo przez FC ecom. Jeśli nie istnieje ustalony standard, Produkty są pakowane w sposób zapewniający im ochronę i bezpieczeństwo.

 3.6        Sprawdzanie Produktów

(a)      Klient sprawdzi Produkty, oceni ich cechy i ilość w najkrótszym możliwym czasie po ich odebraniu.

     4        ZAMAWIANIE PRODUKTÓW I ZAWARCIE UMOWY

 4.1         Informacje ogólne.

(a)      Umowa między klientem i FC ecom s.r.o jest zawierana w języku polskim.

(b)     Za komunikację na odległość nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty (FC ecom nie dolicza dodatkowych opłat do kwot pobieranych przez dostawcę usług internetowych/telefonicznych).

(c)      W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem witryny sklepu internetowego Factcool, podmiot gospodarczy otrzyma fakturę niezawierającą jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), co jest warunkiem powstania kosztu uzyskania przychodu.

(d)    Anulowanie wysyłania Newslettera jest możliwe za pośrednictwem linku w wiadomości e-mail, który nie jest starszy niż 30 dni.

(e)    Dokonując zakupu, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera

 4.2        Składanie zamówienia.

(a)      Należy wybrać ilość , kolor i rozmiar Produktów do zamówienia w Witrynie, a następnie kliknąć przycisk „Kup”.

(b)     Przed potwierdzeniem zamówienia będziesz możliwość sprawdzenia ilości, koloru i rozmiaru Produktów oraz ich usunięcia z koszyka.

(c)      Konieczne będzie podanie swoich Danych osobowych, adresu rozliczeniowego (takiego samego, jak na karcie płatniczej) oraz adresu dostawy. Zarejestrowany użytkownik powinien uprzednio się zalogować. Nowy użytkownik może się zarejestrować w Witrynie.

(d)     Po wpisaniu wszystkich Danych osobowych oraz adresu rozliczeniowego i dostawy należy wybrać sposób dostawy i metodę płatności.

(e)      Przed potwierdzeniem zamówienia należy przejrzeć zawartość koszyka i upewnić się, że wszystkie cechy, takie jak rozmiar i kolor, są prawidłowe. Jeśli tak, należy kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą, za pomocą konta Go Pay, PayU lub podobną metodą nastąpi przekierowanie do bezpiecznej witryny obsługi płatności.

(f)      Składając zamówienie w Witrynie użytkownik oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych i ma przynajmniej 18 lat.

(g)     Potwierdzonego zamówienia nie można zmienić, ale można je anulować na swoim koncie lub, jeśli użytkownik nie ma konta, klikając odnośnik (tutaj),. Zamówienia nie można zmienić i anulować jeśli Produkty zostały zapakowane i wysłane.

 4.3        Płatność.

(a)      Zanim zaakceptujemy ofertę, Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówione Produkty, chyba że wybierze opcję płatności przy odbiorze.

(b)     Płatności z góry:

                                          i.          Karta kredytowe/debetowa 

                                        ii.          PayU, Go Pay

(c)      Płatności przy odbiorze Produktów:

                                          i.          Płatność przy odbiorze – opcja dostępna w niektórych regionach. Wybierając opcję zapłaty przy odbiorze, należy mieć na uwadze, że w razie anulowania Umowy przez Klienta FC ecom  zwróci  pieniądze przelewem bankowym.

(d)     Koszty płatności są dostępne (tutaj).

(e)      Dołożono wszelkich starań, aby robienie zakupów w tej Witrynie było bezpieczne. FC ecom  nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne użycie zgubionej karty kredytowej w niniejszej Witrynie, ale w razie potrzeby będzie współpracować z wydawcą tej karty, gdy wpłynie do niego zgłoszenie popełnienia oszustwa.

 4.4        Koszty dostawy

(a)      Koszty dostawy są doliczane do ceny na stronie i zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, kraju dostawy oraz ilości/masy zamówionych Produktów. Jeśli FC ecom nie dostarczy Produktów, skorzysta z usług kurierskich firm trzecich. Usługi dostawy świadczone przez podmiot trzeci podlegają jego regulaminowi.

(b)     Metody dostawy i ich ceny są dostępne (tutaj).

(c)      Jeśli zamówienie jest wyjątkowo ciężkie, może zostać naliczona dodatkowa opłata za jego dostawę. Jeśli dostawa zamówienia podlega dodatkowym opłatom, Klient zostanie o tym poinformowany w wiadomości e-mail zanim Produkty zostaną wysłane z magazynu. Jeśli klient nie zgodzi się na poniesienie dodatkowych kosztów dostawy, będzie miał możliwość anulowania zamówienia.

 4.5        Zawarcie umowy na sprzedaż Produktów

(a)      Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie jego odebrania. To nie oznacza, że zamówienie zostało przyjęte. Złożone zamówienie stanowi dla FC ecom ofertę zakupu określonych Produktów.

(b)     Wszystkie zamówienia muszą zostać zaakceptowane przez FC ecom i o fakcie akceptacji Klient zostaje poinformowany w potwierdzającej wiadomości e-mail („Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji”). Zawarcie umowy następuje wyłącznie po wysłaniu do Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa dotyczy tylko produktów wymienionych w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. FC ecom  nie ma obowiązku dostarczać żadnych innych Produktów, które mogły być częścią zamówienia dopóki w osobnej wiadomości e-mail nie zostanie wysłane Potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia tych Produktów.

(c)      O ewentualnym nieprzyjęciu zamówienia do realizacji Klient również zostanie poinformowany. Przyczyną nieprzyjęcia zamówienia do realizacji może być:

                                          i.          brak zamówionych Produktów w magazynie,

                                        ii.          niedostarczenie nam przez podwykonawcę zamówionych Produktów lub ich uszkodzenie w czasie transportu,

                                       iii.          nieuzyskanie przez nas autoryzacji płatności Klienta,

                                       iv.          znalezienie błędów w cenie lub opisie Produktów,

                                         v.          Klient nie spełnia wymogów wymienionych w niniejszym Regulaminie,

 4.6        łączenie zamówień.

(a)      FC ecom  nie łączy po kilka zamówień w jedną paczkę do dostawy. Każde zamówienie o oddzielnym numerze wysyłane jest oddzielną przesyłką.

 4.7        Archiwum Umów

(a)      Umowy zawarte między FC ecom i Klientami są zapisywane w archiwum elektronicznym, do którego zarejestrowani użytkownicy mają bezpośredni dostęp ze swojego konta. Umowy są przechowywane przez okres przynajmniej (pięciu lat) od daty zawarcia, ale nie dłużej niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

     5        ANULOWANIE UMOWY PRZEZ KONSUMENTA (ZWROTY)

 5.1        Konsument ma 14 dni na zmianę zdania, licząc od dnia, po którym odebrał Produkty. Przysługuje prawo do anulowania zamówienia Produktów przez internet na warunkach opisanych w niniejszej części, wyłączając wyjątki przewidziane w ustawie:

                                          i.          Produkty personalizowane i robione na miarę;

                                        ii.          Produkty, które szybko się psują lub tracą termin ważności;

                                       iii.          Produkty, który są szczelnie zamknięte dla ochrony lub z powodów higienicznych, jeśli zostały otwarte;

                                       iv.          Produkty, które po dostawie zostały zmieszane i nie dadzą się rozdzielić.

 5.2        Okres anulowania.

(a)      Okres przewidziany w punkcie 5.1 zaczyna się w dniu zawarcia umowy i: 

                                          i.          od daty odebrania Produktów;   

                                        ii.          od daty odebrania ostatniej partii zamówionych produktów (w przypadku, gdy Umowa dotyczy kilku rodzajów Produktów lub dostawy kilku partii);   

                                       iii.          od daty pierwszej dostawy Produktów (w przypadku, gdy Umowa dotyczy regularnego dostarczania Produktów).

(b)     Okres, w którym można anulować zamówienie(odstąpić od umowy) trwa 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiła dostawa Produktów. Jeśli zamówienie obejmuje wiele pozycji lub części, które są dostarczane w różne dni, to okres anulowania (w odniesieniu do zamówienia jako całości) upływa 14 dni od dnia, w którym dostarczono ostanie pozycje lub części.

 5.3        Jak anulować Umowę.

(a)      W celu odstąpienia od Umowy należy skorzystać z formularza zwrotu dostępnego w Witrynie, w którym należy podać swoje dane osobowe i dane zamówienia. Umowę na zakup Produktów można anulować na swoim koncie użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail do factcool-pl@factcool.com,  pocztą tradycyjną na adres FC ecom (recepcja  DPD), ul. Beskidzka 8, 43-502 Czechowice-Dziedzice lub telefonicznie pod numerem 0048221284902. Wypełnienie formularza zwrotu towaru dostępnego na stronie Witryny pomoże sprawniej wykonać prośbę Klienta.

(b)     Jeśli Klient chce anulować (odstąpić od umowy ), powinien dostarczyć nam wyraźne oświadczenie zawierające jego imię i nazwisko, adres, dane zamówienia oraz jakiś sposób kontaktu, na przykład numer telefonu lub adres e-mail. Prosimy o podanie przyczyny zwrotu.

 5.4        Zwrot Produktów.

(a)      Zwracane Produkty muszą być w nienaruszonym stanie, czyste, powinny być w oryginalnym opakowaniu, nienoszone, mieć oryginalne metki oraz być w stanie i reprezentować wartość, jak w dniu odbioru. Produkty należy zwracać kompletne, tzn. wraz z akcesoriami, całą dokumentacją i ewentualnymi upominkami.

(b)     Produkty należy odesłać pocztą nie później niż 14 dni od poinformowania FC ecom o odstąpieniu od umowy. Zwroty prosimy wysyłać na następujący adres:

FC ecom (recepcja  DPD)

ul. Beskidzka 8

43-502 Czechowice-Dziedzice

 

(c)      Ryzyko związane ze zwrotem ponosi zamawiający. Dla bezpieczeństwa zalecane jest wysyłanie zwracanych Produktów przesyłką poleconą. Odsyłający pokrywa wszystkie koszty dostawy zwrotu, chyba że przez pomyłkę wysłaliśmy niewłaściwy produkt. Jeśli zwrot Produktów jest niemożliwy ze względu na ich naturę, zostanie przez nas naliczona opłata za odbiór.

(d)     Należy pamiętać, że jeśli do Produktów zostaną dołączone jakiekolwiek upominki, między Nami i odbiorcą została zawiązana umowa darowizny, która wygasa w chwili anulowania przez Klienta Umowy zgodnie z niniejszym punktem 5. W konsekwencji Klient musi zwrócić Produkty wraz z upominkami i wszystkimi otrzymanymi w związku z nimi rzeczami. Brak zwrotu oznacza bezpodstawne wzbogacenie. Jeśli korzyści osiągnięte dzięki bezpodstawnemu wzbogaceniu nie mogą zostać zwrócone, FC ecom ma prawo żądać rekompensaty finansowej w kwocie normalnej ceny.

(e)      Klient ma prawny obowiązek odpowiednio zadbać o Produkty, które znajdują się w jego posiadaniu. W przypadku niedopilnowania tego obowiązku przez Klienta, FC ecom może mieć prawo do żądania od Klienta rekompensaty. Dotyczy to wszystkich zwracanych Produktów.

 5.5        Wymiana.

(a)      Nie mamy usługi wymioany towaru, dlatego też automatycznie zwracamy sumę na podane konto. 

 5.6        Zwrot.

(a)      FC ecom  zwróci Klientowi całą kwotę zapłaconą za zwrócone Produkty zgodnie z niniejszym punktem 5, pomniejszoną o ewentualne kwoty zmniejszenia wartości Produktów w wyniku posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne, aby ocenić ich naturę, charakter i funkcjonowanie.

(b)     Jeśli zwracane są wszystkie Produkty z zamówienia, FC ecom dodatkowo zwróci koszt pierwszej dostawy, ale tylko w kwocie nieprzekraczającej ceny standardowej dostawy. Nie możemy zwrócić kosztów żadnych dodatkowych usług związanych z dostawą. Jeśli zwrotowi podlegają nie wszystkie produkty z Zamówienia, FC ecom  nie zwróci kosztów pierwszej dostawy.

(c)      W chwili wykonania zwrotu środków wyślemy Klientowi wiadomość e-mail z informacjami na temat zwróconej kwoty oraz Produktów, jakie zostały zwrócone do FC ecom. Jeśli Klientowi należy się zwrot lub wynagrodzenie, FC ecom przekaże je taką samą metodą płatności, za pomocą jakiej nastąpiła oryginalna płatność (z wyjątkiem opcji zapłaty przy odbiorze). FC ecom  dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta  informacji o odesłaniu towaru , ale nie wcześniej niż po otrzymaniu  i zweryfikowaniu zwracanych Produktów 

 

     6        WADLIWE PRODUKTY

 6.1        Rozwiązania.

(a)      W mało prawdopodobnym przypadku, gdy do Klienta dotrą wadliwe produkty, Klient ma prawo do skorzystania z jednego z rozwiązań opisanych w niniejszej sekcji. Należy jednak podkreślić, że prawo do skorzystania z tych rozwiązań nie przysługuje w przypadku, gdy Klient przed odebraniem Produktów wiedział, że są wadliwe lub sam doprowadził do powstania wady.

(b)     W ciągu 30 dni od daty odbioru wadliwych Produktów Klient może skorzystać z:

                                          i.          naprawy;

                                        ii.          lub wymiany;

                                       iii.          lub pełnego zwrotu środków.

Aby skorzystać z krótkoterminowego prawa do odrzucenia wadliwych Produktów (tzn. w ciągu 30 dni), należy udowodnić, że Produkty są wadliwe.

(c)      Jeśli od daty odebrania Produktów minęło więcej niż 30 dni, Klient może zażądać:

                                          i.          naprawy;

                                        ii.          lub wymiany wadliwych Produktów (ale nie zwrotu środków).

Klient nie może wybrać jednego z rozwiązań zamiast innego, jeśli wybrane przez niego rozwiązanie jest niemożliwe do realizacji lub niewspółmierne do tego drugiego.

Jeśli od daty odbioru wadliwych Produktów minęło więcej niż 6 miesięcy, Klient musi udowodnić, że wada istniała w chwili dostawy tych Produktów.

(d)     Jeśli naprawa lub wymiana zgodnie z punktem (b) lub (c) nie jest możliwa albo jeśli nie powiedzie się bądź nie ma możliwości jej realizacji w rozsądnym terminie, Klient może:

                                          i.          zachować wadliwe Produkty i zażądać obniżenia ceny (kwota obniżki zostanie ustalona przez FC ecom w sposób uzasadniony w danych okolicznościach);

                                        ii.          lub zwrócić wadliwe Produkty i zażądać zwrotu środków (jeśli Produkty były u klienta dłużej niż 6 miesięcy, zwrot może zostać pomniejszony o kwotę odzwierciedlającą ewentualne zużycie przez Klienta tych Produktów).

 6.2        Zwrot Produktów.

(a)      Jeśli Klient uzna, że otrzymał wadliwe Produkty, powinien zwrócić je do FC ecom i załączyć następujące informacje:

• numer zamówienia,

• kod produktu / nazwa produktu,

• opis wady,

• preferowane rozwiązanie: zwrot środków, naprawa lub wymiana.

(b)     FC ecom  zaleca, aby zwroty wysyłać przesyłką poleconą. Adres do wysyłania zwrotów:

FC ecom(recepcja  DPD)

ul. Beskodzka 8

43-502 Czechowice-Dziedzice

 

(c)      Pracownicy FC ecom przyjrzą się zwróconym Produktom i powiadomią Klienta o wyniku inspekcji, i ewentualnie zwrocie środków, naprawie lub wymianie, w wiadomości e-mail w rozsądnym czasie.

(d)     FC ecom zrealizuje zwrot środków w najkrótszym możliwym czasie, nie później niż czternaście (14) dni od daty wysłania do Klienta wiadomości e-mail z informacją o przyznaniu zwrotu środków za wadliwe Produkty. Zwrot zostanie zrealizowany tą samą metodą, którą Klient dokonał zapłaty (chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inną formę). W przypadku zamówień opłaconych przy odbiorze zwrot środków za wadliwe Produkty  nastąpi na wskazane przez Klienta konto bankowe.

 6.3        FC ecom  poniesie uzasadnione koszty pocztowe za zwrot Produktów w przypadku uznania Reklamacji w kwocie nieprzekraczającej opłaty za standardową przesyłkę. FC ecom nie zwraca kosztów żadnych dodatkowych usług związanych z dostawą.

 

     7        OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚCI

 7.1        FC ecom s.r.  niniejszym oświadcza i zapewnia, że wszystkie dane osobowe traktuje jako prywatne i poufne, w związku z czym przetwarza je zgodnie z Polityką ochrony prywatności.

 

     8         NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 8.1        Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących pielęgnacji zamieszczonych na Produktach lub w opakowaniu Produktów.

 8.2        Dołożymy wszelkich starań, tak dalece jak jest to możliwe, aby zapewnić bezpieczeństwo danych zamówień i płatności. Jeśli jednak mimo braku zaniedbań z naszej strony  jakakolwiek strona trzecia zdobędzie nieautoryzowany dostęp do danych przekazywanych nam przez Klienta podczas łączenia się z Witryną lub składania zamówienia w Witrynie, nie ponosimy z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 8.3        W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, przykładowe, karne lub wtórne lub za utratę zysków, danych lub innych środków niematerialnych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Wyłączenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy powiadomiono nas, wiedzieliśmy lub powinniśmy byli wiedzieć, że istnieje ryzyko powstania takich szkód. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub nie ogranicza odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem. We wszystkich przypadkach i w stopniu dozwolonym przez właściwe prawo nasza całkowita odpowiedzialność za szkody i straty wynikłe w związku z Umową są ściśle ograniczone do ceny zakupionych przez Klienta Produktów.

 

     9         ZDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA NASZĄ KONTROLĄ

 9.1        Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowane wystąpieniem zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą („Działanie siły wyższej”).

 9.2        Przez siłę wyższą należy rozumieć każde nagłe działanie, wydarzenie, brak wydarzenia, ominięcie lub przypadkowe zdarzenie mające miejsce poza naszą kontrolą, a w szczególności (bez ograniczeń):

                                          i.          strajki, zamknięcia i inne akcje protestacyjne;

                                        ii.          niepokoje społeczne, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojna (wypowiedziana lub nie) lub groźba wojny bądź przygotowywanie do wojny;

                                       iii.          pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, osunięcie, epidemia i klęski żywiołowe;

                                       iv.          brak możliwości skorzystania z transportu szynowego, morskiego, powietrznego, samochodowego lub innego środka transportu publicznego lub prywatnego;

                                         v.          brak możliwości skorzystania z publicznej lub prywatnej sieci telekomunikacyjnej;

                                       vi.          ustawy, dekrety, ustawodawstwo, regulacje lub ograniczenia narzucone przez jakikolwiek rząd.

 9.3        Wszelkie wiążące nas Umowy na czas Działania siły wyższej są zawieszone, a po jej minięciu czas na wywiązanie się z umownych zobowiązań zostaje przedłużony o okres Działania siły wyższej. Dołożymy wszelkich starań w zakresie naszych możliwości, aby szybko zakończyć Działanie siły wyższej lub aby znaleźć rozwiązanie pozwalające nam wywiązać się z obowiązków wynikających z Umowy mimo Działania siły wyższej.

 

  10        OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

10.1        Obowiązujące prawo

(a)      Regulamin i Umowy podlegają przepisom prawa słowackiego  i zgodnie z nim będą interpretowane w odniesieniu do ochrony gwarantowanej Konsumentowi przez obce przepisy prawa.

10.2        Alternatywne metody rozstrzygania sporów.

(a)      Uprzejmie prosimy, aby przed skontaktowaniem się z właściwymi organami  najpierw skontaktować się z FC ecom w celu rozwiązania problemu pod adresem e-mail kontakt@factcool.com.

(b)     Wszelkie spory na gruncie Umowy zawartej między nami i Klientami z Unii Europejskiej, których nie udało nam się wspólnie rozstrzygnąć, mogą zostać rozstrzygnięte w drodze pozasądowej przy użyciu Alternatywnej metody rozstrzygania sporów lub Procedury internetowego rozstrzygania sporów.

(c)      Lista brytyjskich instytucji oferujących Alternatywne metody rozstrzygania sporów jest dostępna w witrynie internetowej brytyjskiego instytutu Chartered Trading Standards Institute: www.tradingstandards.uk/ADRbodies.

(d)     Lista organów pozasądowych działających w Unii Europejskiej znajduje się na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

(e)      Konsumenci z Unii Europejskiej mogą skorzystać z platformy przeznaczonej do internetowego rozstrzygania sporów obsługiwanej przez Komisję Europejską i dostępną na następującej stronie internetowej:   http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3        Jurysdykcja

(a)      W zakresie dopuszczanym przez legislację dotyczącą kolizji przepisów wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z Umowy lub w związku z Umową albo jej przedmiotem bądź zawarciem (wliczając spory lub roszczenia pozaumowne) mają angielskie sądy.

  11        POSTANOWIENIA OGÓLNE

11.1        Własność intelektualna i prawo do używania

(a)      Jeśli nie postanowiono inaczej, prawo autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści Witryny należą do nas lub naszych licencjobiorców. Łączenie się z Witryną i korzystanie z niej w jakimkolwiek celu innym niż osobisty, niekomercyjny użytek jest zabronione.

(b)     Żadna część Witryny nie może być kopiowana ani przechowywana w żadnej innej witrynie ani włączana do żadnych publicznych ani prywatnych elektronicznych systemów wyszukiwania bez uzyskania naszej pisemnej zgody.

(c)      Użytkownik przyznaje i zgadza się, że materiały i treść znajdujące się w Witrynie zostały mu udostępnione do niekomercyjnego użytku osobistego oraz że te materiały i treści może pobrać (jeśli jest to konieczne w celu dokonania zakupu Produktów) tylko na jeden dysk twardy komputera. Jakiekolwiek użycie materiałów i treści z Witryny jest surowo zabronione.

(d)     Użytkownik zgadza się nie kopiować, reprodukować, przesyłać, publikować, wyświetlać, dystrybuować, komercyjnie wykorzystywać lub tworzyć utworów pochodnych takich materiałów i treści (oraz zgadza się nie pomagać ani nie ułatwiać dokonywania takich czynności stronom trzecim).

(e)      Użytkownik potwierdza, że nie ma prawa do korzystania z zarejestrowanych znaków towarowych, nazw handlowych, logo firmowych itp. należących do FC ecom s.r.o  lub partnerów związanych umową z FC ecom s.r.o .

11.2        Zgodność z przepisami prawa

(a)      Niniejsza Witryna może być wykorzystywana wyłącznie do celów zgodnych z prawem i w sposób zgodny z prawem. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, statutów i regulacji dotyczących Witryny oraz wszystkich transakcji przeprowadzanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

11.3        Komunikacja pisemna

(a)      Obowiązujące przepisy prawa wymagają, aby część informacji lub komunikacji była wysyłana do użytkownika w formie pisemnej. Używając niniejszej Witryny użytkownik akceptuje fakt, że większość komunikacji z nami będzie miała formę korespondencji elektronicznej. Będziemy kontaktować się z użytkownikiem za pomocą wiadomości e-mail i poprzez publikowanie powiadomień w naszej Witrynie. Dla celów związanych z Umową, użytkownik zgadza się na elektroniczny sposób komunikacji i potwierdza, że wszystkie kontrakty, powiadomienia, informacje oraz inne rodzaje korespondencji, które dostarczymy do niego elektronicznie są zgodne z przepisami prawa stanowiącymi o tym, że komunikacja musi odbywać się w formie pisemnej. Warunek ten nie ma wpływu na ustawowe prawa użytkownika.

11.4        Przeniesienie praw i obowiązków

(a)      Umowa zawarta między użytkownikiem i nami jest wiążąca dla użytkownika i dla nas oraz odpowiednio naszych następców i cesjonariuszy.

(b)     Użytkownik nie może przenieść, przypisać, obciążyć opłatami ani w żaden inny sposób pozbyć się Umowy ani żadnych swoich praw lub obowiązków z niej wynikających bez uprzedniego otrzymania naszej pisemnej zgody.

(c)      FC ecom  może przenieść, przypisać, obciążyć opłatami, podzlecać lub w inny sposób pozbyć się Umowy lub dowolnych z naszych praw lub obowiązków z niej wynikających w dowolnym czasie w okresie obowiązywania Umowy.

11.5        Wyodrębnianie

(a)      Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną z jakiegokolwiek powodu, to odpowiedni zapis zostanie uznany za odrębny od tego Regulaminu i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność żadnego z pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

11.6        Zrzeczenie się

(a)      Żadne zrzeczenie się przez nas nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się żadnego postępowania lub późniejsze naruszenie jakiegokolwiek przepisu.

11.7        Całość Umowy

(a)      Niniejszy Regulamin i wszystkie dokumenty wyraźnie w nim wymienione są przez nas traktowane jako podstawa wszystkich naszych działań dotyczących przedmiotu wszystkich Umów. Podczas gdy przyjmujemy odpowiedzialność za wszelkie oświadczenia i zapewnienia wydane przez naszych upoważnionych przedstawicieli, prosimy żądać potwierdzenia na piśmie wszelkich odstępstw od niniejszego regulaminu.

11.8        Nasze prawo do zmieniania niniejszego Regulaminu i niniejszej Witryny

(a)      Mamy prawo od czasu do czasu poprawiać i zmieniać niniejszy Regulamin. Użytkownik podlega politykom i warunkom obowiązującym w momencie składania u nas zamówienia na Produkty, chyba że zmiana tych polityk lub Regulaminu jest wymagana przez prawo bądź organ rządowy (w takim przypadku będzie dotyczyć wcześniej złożonych zamówień) lub jeśli powiadomimy użytkownika o zmianie w tych politykach lub regulaminie przed wysłaniem Potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia (w którym to przypadku mamy prawo zakładać, że użytkownik zaakceptował Regulamin, chyba że powiadomi nas, że jest inaczej w ciągu siedmiu dni roboczych od daty otrzymania Produktów). W przypadku braku zgody na taki zmieniony Regulamin należy zaprzestać korzystania z Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny będzie uznane za akceptację zmienionego Regulaminu.

(b)     Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, wycofania, tymczasowo lub na stałe, niniejszej Witryny (lub dowolnej jej części) za powiadomieniem lub bez powiadomienia użytkownika oraz użytkownik potwierdza, że nie będziemy odpowiedzialni wobec niego ani stron trzecich w związku z jakimikolwiek modyfikacjami lub wycofaniem niniejszej Witryny.


f
Produkt został dodany do koszyka.